ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w Kolarskich Czwartkach należy:

 NR 1: dokonać opłaty startowej na konto (dane do przelewu poniżej), w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz numer edycji lub opłacić gotówką w dniu zawodów.

NR 2: wydrukować  kartę zgłoszeniową i przynieść na zawody:    DRUK ZGŁOSZENIA

– karta jest ważna na wszystkie edycje,

– zawodnicy którzy złożyli już kartę zgłoszenia startując na Legia MTB Maraton nie muszą jej wypełniać ponownie,

– zawodnicy z licencjami PZKol. nie muszą wypełniać kart zgłoszenia,

– kartę można wypełnić bezpośrednio na zawodach.

NR 3: skorzystać z poniższego formularza zgłoszeniowego (formularz aktywowany każdorazowo nie później 5 dni przed zawodami):

REJESTRACJA ONLINE

 NR 4: można dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów, czynne każdorazowo w dniu wyścigu od godziny 16:00.

Dane do przelewu

Klub Kolarski Legia 1928

ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa

nr konta: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200

Wysokość opłaty startowej

Zawodnicy z licencją PZKOL:  opłata wg stawek PZKOL

Zawodnicy bez licencji PZKOL:

40 zł – opłata za 1 start

Dla kobiet i kategorii M12, M13 opłata 30 zł za jeden start.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów, płatności dokonane na konto nie podlegają zwrotowi.