ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w Kolarskich Czwartkach należy:

 NR 1: dokonać opłaty startowej na konto (dane do przelewu poniżej), w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz numer edycji. Opłata w dniu zawodów jest wyższa.

NR 2: skorzystać z poniższego formularza zgłoszeniowego (formularz aktywowany każdorazowo nie później 7 dni przed zawodami):

REJESTRACJA ONLINE

Uwaga: zgłaszając się na pierwszą edycję – jazda indywidualna na czas – w polu “dodatkowe uwagi” możesz podać preferowaną godzinę startu zgodnie z komunikatem technicznym nr 1

 NR 3: można dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Zawodów, czynne każdorazowo w dniu wyścigu od godziny 16:00. Dnia 25.04. – I edycja – biuro czynne od 15.30.

Dane do przelewu

Klub Kolarski Legia 1928

ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa

nr konta: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200

Wysokość opłaty startowej

Zawodnicy z licencją PZKOL:  opłata wg stawek PZKOL

Zawodnicy bez licencji PZKOL:

30 zł – opłata za 1 start

Dla kobiet i kategorii M12, M13 opłata 20 zł za jeden start.

                                120 zł – karnet na wszystkie edycje dla kobiet, M12, M13

150 zł – karnet na wszystkie 6 edycji dla pozostałych uczestników

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów, płatności dokonane na konto nie podlegają zwrotowi.