Aby wziąć udział w Kolarskich Czwartkach należy:

OPCJA NR 1: dokonać opłaty startowej na konto (dane do przelewu poniżej) i skorzystać z poniższego formularza zgłoszeniowego.

Uwaga: zgłaszając się na pierwszą edycję w polu “dodatkowe uwagi” możesz podać preferowaną godzinę startu (pomiędzy 17:00 a 19:00)

ZGŁOSZENIA

OPCJA NR 2:  dokonać opłaty startowej na konto oraz wysłać potwierdzenie przelewu poprzez e-mail na adres: legia.cycling@interia.pl. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz numer edycji. W mailu zgłoszeniowym należy wpisać swoje imię i nazwisko, rok urodzenia, numer edycji oraz ew. przynależność klubową.

 

OPCJA NR 3: zgłoszenie bezpośrednio w Biurze Zawodów, czynne każdorazowo w dniu wyścigu od godziny 16:00.

Dane do przelewu

Klub Kolarski Legia 1928

ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa

nr konta: 51 2030 0045 1110 0000 0161 2200

Wysokość opłaty startowej

Zawodnicy z licencją PZKOL:

opłata wg stawek PZKOL

Zawodnicy bez licencji PZKOL:

25 zł – opłata za 1 start; przy wpłacie i zgłoszeniu do 3 dni przed datą poszczególnych edycji

30 zł – opłata za 1 start; przy wpłacie i zgłoszeniu w Biurze Zawodów

50 zł – karnet na 6 edycji dla kobiet oraz kategorii M12, M13 i M16

110 zł– karnet na wszystkie 6 edycji dla pozostałych uczestników

Obowiązuje zniżka przy opłacie za 1 start dla kobiet oraz kategorii M12, M13 i M16 (opłaty odpowiednio: 10 zł przy wcześniejszej wpłacie i 20 zł w dniu zawodów).