ROK  2019

 25 kwietnia

KOMUNIKAT TECHNICZNY #1

16 maja

27 czerwca

11 lipca

8 sierpnia

22 sierpnia – FINAŁ